lexus wltp hero

TUTVUSTAME

KERGSÕIDUKITE ÜLEMAAILMNE ÜHTLUSTATUD KATSEMENETLUS (WLTP)

Uus kütusekulu ja heitkoguste määramise katsemeetod.

Alates 1980ndatest on Euroopa uute sõidukite heitkoguste ja kütusekulu katsed tehtud uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) abil. Alates 1. septembrist 2017 on kasutusele võetud uus katse – kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), et pakkuda nii autoostjatele kui ka -omanikele realistlikumat ettekujutust auto sõiduomadustest.

    lexus wltp section nedc to wltp

NEDC-ST WLTP-NI: MIS MUUTUB?

Sõidukite tehnoloogia täiustumise ja sõidutingimuste muutumise tõttu vahetatakse peaaegu 40aastane uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) katse välja. Auto kütusekulu ja heitkoguste täpsema arvutus- ja võrdlusmeetodi pakkumiseks võtab uus WLTP-katse kasutusele realistlikumad katsetingimused, nii et laboris tehtud mõõtmised kajastavad paremini sõiduki sõiduomadusi.

MIDA OODATA WLTP-KATSETELT?

Katsetsükkel

Dünaamilised katsed, mis kujutavad paremini tõelist sõidukäitumist.

Tsükli kestus

Katse kestab 30 minutit, see on 10 minutit pikem.

Sõiduetapid

Dünaamilisemad etapid: 52% linnas ja 48% maanteel.

Tsükli vahemaa

Pikkus 23,25 kilomeetrit, üle kahe korra pikem kui endine vahemaa.

Keskmised ja suurimad kiirused

Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenenud 12,5 km/h), samal ajal kui tippkiirus on kasvanud 131 km/h-ni.

Lisavarustus

Arvesse on võetud sõiduki lisavarustust (mis mõjutab CO2 ja kütusekulu).

Käiguvahetused

Igal sõidukil on pigem erinevad kui fikseeritud käiguvahetuspunktid.

Katse temperatuurid

Praegu tehakse mõõtmised 23°C juures (ja CO2 väärtusi korrigeeritakse temperatuurile 14°C) võrreldes 20–30°C-ga.

SUUREMA SELGUSE LOOMINE

Ajavahemikus 2017. aasta septembrist 2018. aasta septembrini peavad kõik autod läbima WLTP-katsemenetluse (väikesed tarbesõidukid järgnevad aasta hiljem). Lexuse puhul sai esimese mudelina WLTP-menetluse järgi sertifikaadi RC F 2017. aasta neljandas kvartalis.

Lexus tunneb heameelt WLTP-le ülemineku üle, sest see pakub meie klientidele täpsemat alust kütusekulu ja heitkoguste arvutamiseks. Puhta transpordi eestvedajana oleme aastakümnete jooksul uurinud seda, kuidas valmistada keskkonnahoidlikumaid sõidukeid, tootnud selliseid tehnoloogiaid nagu hübriidajam, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heite vähendamisel, ning aidanud liikuda vähese CO2-heitega ühiskonna poole.

 •     lexus wltp quote full width
      lexus wltp quote

  „HÜBRIIDAJAM ON MEIE JÕUÜLEKANDEPROGRAMMI KESKNE ELEMENT JA AITAB MEIL VÄHENDADA AASTAKS 2050 OMA SÕIDUKITE CO2 HEITKOGUSEID 90% VÕRRELDES AASTAGA 2010.”

  Dr Johan Van Zyl, Toyota Motor Europe’i president ja tegevjuht
    lexus wltp section everyday tests

IGAPÄEVASED KATSED, REALISTLIKUD TULEMUSED

Uued WLTP-katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, millega igapäevaelus kokku puutume. See tähendab, et uute autode puhul esitatud kütusekulu ja heitkogused näitavad palju paremini seda, mis tegelikult tõenäoliselt saavutatakse.

ON VEEL KÜSIMUSI?

 • Kas minu auto tegelik kütusekulu muutub?

  Ei, tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid tõenäoliselt antakse sõidukile suurem ametlik CO2 väärtus ja suuremad kütusekulu väärtused rangema WLTP-katsetsükli tõttu; need on ligilähedasemad sellele, mida isegi tuvastate.

 • Miks on minu auto NEDC väärtus ootamatult suurenenud?

  Üleminekuperioodil (kuni 2020. aasta lõpuni) genereeritakse paralleelselt WLTP väärtustega ka NEDC väärtusi. Kuna vananenud NEDC menetlust ei saa enam kasutada, kohustavad määrused, et WLTP CO2 väärtused muudetaks tagasi NEDC-ekvivalendi väärtusteks korrelatsiooniharjutuse abil. Seda tehakse kas Euroopa Komisjoni välja töötatud simulatsioonivahendi abil või füüsiliste korduskatsete teel, mille tulemuseks võivad olla suuremad NEDC CO2 väärtused sinu auto puhul, sest tegemist on NEDC uuendatud versiooniga (põhineb WLTP-l).