LIITU MY LEXUSEGA

Loo My Lexuse konto, et hakata kasutama rohkelt põnevaid funktsioone ja sisu.

KASUTUSTINGIMUSED

MyLexuse kasutustingimused
(portaal/rakendus ja konto)

Tere tulemast kasutama MyLexuse portaali! Need kasutustingimused kehtivad MyLexuse portaali/rakenduse ja MyLexuse portaali/rakenduse kaudu kättesaadava sisu, teenuste, rakenduste, tarkvara jms kohta ning MyLexuse konto loomise ja kasutamise kohta.
Kasutades MyLexuse portaali/rakendust ja teisi seotud veebisaite, millele need kasutustingimused kohalduvad, nõustute järgmiste Toyota Baltic ASi (asukoht Järvevana tee 7b, 10138 Tallinn, Eesti) (edaspidi: TBA) ja Toyota Motor Europe NV/SA (asukoht Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgia) (edaspidi: TME) tingimustega. Need ettevõtted vastutavad MyLexuse portaali/rakenduse eest ja nendele viidatakse kasutustingimustes ühiselt kui Lexus või meie.
Peate esmalt läbi lugema need kasutustingimused, mis kujutavad endast juriidiliselt siduvat lepingut teie ja Lexuse vahel, et:
- pääseksite ligi ja saaksite kasutada MyLexuse portaali/rakendust;
- saaksite liituda MyLexusega, avada seal konto ja kasutada seda.

1. MyLexuse konto

MyLexuse süsteemi kasutades olete kohustatud hoidma oma konto ja salasõna saladuses ning piirama juurdepääsu oma seadmetele, mille kaudu oma MyLexuse kontole ligi pääsete (nt arvuti), et volitamata isikud ei pääseks teie MyLexuse kontole ligi. Süsteemi kasutades nõustute võtma täieliku vastutuse kõigi toimingute eest, mis on seotud teie MyLexuse konto või selle salasõna kasutamisega. Peaksite võtma tarvitusele kõik abinõud, et hoida MyLexuse konto salasõna saladuses. Kui teil on põhjust uskuda, et keegi teine on teie salasõna teada saanud või et teie salasõna kasutatakse või võidakse kasutada ilma loata, peaksite meid sellest kohe teavitama.
Saate oma salasõna alati uuesti määrata, kui lähete sisselogimise lehele ja klõpsate lingil „Salasõna lähtestamine“. Seejärel palutakse teil märkida oma MyLexuse konto e-posti aadress. Teile saadetakse e-kiri juhistega teie salasõna lähtestamiseks ja link, millel peate klõpsama. Sellel klõpsates satute lehele, kus peate kirjutama oma salasõna ja selle kinnitama. Seejärel peate muudatuste kinnitamiseks klõpsama lingil „Muuda salasõna“. E-kirja salasõna lähtestamise juhistega saab haldusportaali kaudu välja saata ka kõnekeskus või klienditoe liige. Sellisel juhul on juhised samad, nagu eespool kirjeldatud.

Palun kontrollige, et andmed, mis te meile edastate, oleksid õiged ja täielikud, ning teavitage meid kohe kõigist muudatustest andmetes, mis te meile MyLexuse konto avamisel või hiljem edastate. Suurt osa edastatud andmetest saate vaadata ja muuta, valides MyLexuse portaalis/rakenduses „Minu profiil“.
Lexus jätab endale õiguse igal ajal ja omal äranägemisel:
- keelduda MyLexuse portaalile juurdepääsu andmisest;
- keelduda MyLexuse konto avamisest;
- sulgeda või eemaldada MyLexuse konto.

2. Küpsised

Küpsised on tärkidest koosnevad identifikaatorid, mille me edastame teie arvuti kõvakettale teie veebibrauseri kaudu, võimaldamaks meie süsteemil teie brauserit ära tunda ja erifunktsioone pakkuda.
1. Enamiku brauserite menüüriba menüüst „Abi“ saate teada, kuidas keelata oma brauseril uute küpsiste salvestamine, kuidas seadistada brauser nii, et see annaks uue küpsise salvestamisest märku, ja kuidas kõik küpsised täielikult inaktiveerida. Lisaks saate inaktiveerida või kustutada brauseri pistikprogrammide (nagu Flashi küpsised) kasutatavaid andmeid. Selleks tuleb muuta pistikprogrammi seadeid või külastada programmi tootja kodulehte. Et aga küpsised võimaldavad teil MyLexuse portaali/rakenduse ja MyLexuse konto mitmeid olulisi funktsioone kasutada, soovitame jätta need aktiveerituks.
2. Kui jätate küpsised aktiveerituks, siis pärast ühiskasutuses oleva arvuti kasutamist logige ennast kindlasti välja.

3. Juurdepääs MyLexuse portaalile ja teie MyLexuse kontole ning nende kasutamine

Püüame tagada, et MyLexuse portaal ja teie MyLexuse konto oleksid alati kättesaadavad ning ülekanded toimuksid vigadeta. Interneti olemust arvestades ei saa aga katkematut ja vigadeta juurdepääsu tagada.
Lisaks võib Lexus ajutiselt peatada või piirata teie juurdepääsu MyLexuse portaalile/rakendusele ja/või teie MyLexuse kontole, kui tegemist on hädaolukorra või tehniliste põhjustega (parandus, hooldus, uuendused jms), turvalisuse tõttu ja/või muudatuste korral (uued rajatised, teenused, rakendused jms), võtmata selle eest vastutust. Püüame sedasorti katkestuste ja piirangute sagedust ja kestust piirata.
Lexus võib blokeerida või peatada juurdepääsu teie MyLexuse kontole, kui konto konfidentsiaalsust/turvalisust rikutakse või seda kasutatakse valel otstarbel.
Teie vastutate nende seadmete valiku eest, mida kasutate MyLexuse portaalile/rakendusele, oma MyLexuse kontole ning MyLexuse portaali/rakenduse kaudu kasutatavatele toodetele, teenustele või rakendustele juurdepääsuks, sealhulgas nende seadmete ühilduvuse eest seoses tarkvara ja tehnoloogiga, mida teil on vaja teenuste kasutamiseks. Lisaks vastutate selle eest, et teie seadmed oleksid ajakohased, mis tähendab muu hulgas Lexuse poolt kättesaadavaks tehtud uuenduste ja uute redaktsioonide installimist.

4. Ligipääs MyLexuse kaudu kasutatavatele ja pakutavatele teenustele ning nende kasutamine

a) MyLexuse kaudu kasutatavad ja pakutavad teenused
MyLexuse portaal/rakendus ja MyLexuse konto (edaspidi: MyLexus) võimaldavad teil kasutada erinevaid teenuseid ja rakendusi, mis on tehtud teile kättesaadavaks või mida saate osta või tellida.
Nende teenuste ja rakenduste kasutamise kohta võivad kehtida eraldi kasutustingimused. Seega, kui soovite saada neile teenustele ja rakendustele juurdepääsu, osta või tellida neid, peate nõustuma nende kasutustingimustega.
Lisaks võivad kolmandatest isikutest teenuseosutajad, keegi teine kui Lexus (edaspidi: kolmandatest isikutest teenuseosutajad), teha kättesaadavaks teatavad teenused ja rakendused ning neid pakkuda MyLexuse kaudu. Teie mugavuse huvides viidatakse nendele teenustele ja rakendustele MyLexuse portaalis. Nende pakkumise eest vastutavad ainuisikuliselt kolmandatest isikutest teenuseosutajad. Kui soovite saada nendele teenustele ja rakendustele juurdepääsu, osta või tellida neid, peate ilmselt nõustuma (ka) kolmandatest isikutest teenuseosutajate kasutustingimustega. Lisateavet saab punktist 7 (kolmandatest isikutest teenuseosutajad).
b) Teie Lexuse auto ühenduvusseadmega seotud teenused (ühenduvusteenused ja -rakendused)
• Teil on võimalik MyLexuse ja Lexuse auto kaudu kasutada/tellida eri teenuseid ja rakendusi, kui teie Lexuse autos on Lexuse ühenduvusseade (edaspidi: ühenduvusseade). Võite tellida (interneti) ühenduvusteenused (edaspidi: ühenduvusteenused) ning seotud ühenduvusteenused ja -rakendused (edaspidi ühiselt: teenused).
• Lexus ei paku ühenduvusteenuseid, internetiühendust ja/või teisi elektroonilisi sideteenuseid, ja te mõistate seda. Lexus ei saada ega edasta (elektroonilisi) signaale. Lexus ei vastuta (elektrooniliste) signaalide saatmise ja/või edastamise eest. Ühenduvusteenuseid, internetiühendust ja/või teisi elektroonilisi sideteenuseid ning (elektrooniliste) signaalide edastamist pakuvad vastavad kolmandatest isikutest teenuseosutajad.
• Nende teenuste ja rakenduste kasutamise kohta võivad kehtida eraldi kasutustingimused, sealhulgas kolmandatest isikutest teenuseosutajate kasutustingimused. Seega, kui soovite saada teenustele juurdepääsu või neid tellida, peate eraldi ja sõnaselgelt nõustuma nende teenuste kasutustingimustega. Teenusega seotud spetsiifilised kasutustingimused kehtivad lisaks käesolevatele kasutustingimustele ja kui nende vahel on lahknevusi, on ülimuslikud teenusega seotud spetsiifilised kasutustingimused.

Kuidas teenuseid tellida?
Kui teie Lexuse autol on ühenduvusseade, peate ühe või mitme teenuse tellimiseks järgima järgmisi samme:
1) looge ühendus MyLexuse portaaliga ning tutvuge ja nõustuge kasutustingimustega
2) vaadake teenuste loetelu ja valige need, mida soovite tellida;
3) lugege iga valitud teenuse kasutustingimusi ja nõustuge nendega (kõik kasutustingimused sisaldavad valitud teenuste üksikasjalikku kirjeldust, tellimuse kestust, tasu/hinda, makseteavet ja juhiseid selle kohta, kuidas teenuse tellimus lõpetada);
3) lugege teenustega seotud isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet ja teatavate teenuste puhul otsustage, kas anda oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks või mitte;
4) lisage Lexuse ja/või kolmandast isikust teenuseosutaja soovitud lisateave, et saaksite kasutada oma valitud teenust/teenuseid. Seda teavet saab muuta või parandada enne tellimuse kinnitamist või hiljem;
5) Lexus ja/või kolmandast isikust teenuseosutaja kinnitavad teie tellimuse e-posti teel või muul viisil.

Ühenduvusseadme kasutamine
• Ühenduvusseadme kasutamise kohta kehtivad Lexuse auto ostmisel esitatud spetsiifilised kasutustingimused (nt kasutusjuhendis või muus dokumendis).
• Te peate ühenduvusseadme ise aktiveerima. Seda saate teha otse oma MyLexuse konto või ühenduvusseadme kaudu, kinnitades selle seejärel oma MyLexuse kontol.
• TME ja/või tema sidusettevõtjad jätavad endale kõik õigused, mis on seotud ühenduvusseadme ja selle sisuga, sealhulgas nendega seotud intellektuaalomandiõiguse.
• Ühenduvusseadme tarkvarauuendused tehakse automaatselt ja nõustute siinkohal selliste uuendustega ega proovi neid mingil viisil vältida või takistada. Lisaks on teil kohustus viia oma ühenduvusseade korrapäraselt hooldusse Lexuse soovituse kohaselt. Lexus võib igal ajal asendada ühenduvusseadme turvalisuse huvides, et uuendada teenuste pakkumist, või muul kehtivatest seadustest ja määrustest tulenevatel põhjustel.
• Ühenduvusseadme või selle tarkvara töötlus või muutmine (nt kopeerimine, muutmine, pöördkompileerimine jms tegevus) on keelatud.
• Ühenduvusseadet ei tohi Lexuse autost eemaldada ja selle tarkvara desinstallida, välja arvatud turvalisuse põhjustel või kehtivate seaduste või määruste alusel. Kui te teete seda siiski eeltoodust hoolimata, katkestatakse viivitamata teie tellitud teenused ning teil ei ole õigust saada peatatud tellimisperioodi eest hüvitist. Lexus ei vastuta eemaldamisest või desinstallimisest tulenevate tagajärgede eest, mis võivad mõjutada teie Lexuse auto toimimist. Te kaotate ka kõik teenustega kaasnenud hüved ja kaubanduslikud eelised (nt kindlustuse või finantseerimisega seotud eelised, mis tulenevad ühenduvusseadme kaudu edastatavate andmete jälgimisest).
• Pidage meeles, et kui teie Lexuse autos on ühenduvusseade aktiveeritud, edastab ühenduvusseade andmeid teie Lexuse auto geograafilise asukoha kohta. Need andmed on vajalikud teie tellitud teenuste toimimiseks. Seega, kui inaktiveerite ühenduvusseadme, võtke arvesse, et te ei pääse teenustele ligi ega saa neid kasutada.

Teenuste kasutamine
• Teenuste pakkumisele kohalduvad asjakohased tarbijakaitseseadused ja -määrused.
- Kui teid peetakse kohaldatavate riiklike tarbijakaitseseaduste ja -määruste kohaselt tarbijaks, on teil õigus ilma põhjuseta taganeda MyLexuse kaudu sõlmitud teenuselepingust, mis käsitleb teenuste kasutamist, 14 (neljateist) päeva jooksul pärast selle sõlmimist. Teie õigus lepingust taganeda aegub, kui ostutellimuse kuupäevast on möödunud 14 (neliteist) päeva.
- Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid oma taganemise otsusest teavitama, andes meile sellest ühemõtteliselt teada 14 (neljateist) päeva pikkuse (taganemis)perioodi jooksul. Soovi korral võite selleks kasutada näidisena toodud taganemisvormi. Võite kasutada üht järgmistest variantidest, et saata meile oma tellimusest taganemise otsus: e-kiri aadressile privacy@lexus.ee.
- Kui te loobute oma tellimusest, hüvitame teile i) kõik teilt tellimusega seoses saadud tasud, välja arvatud tasud teenuste selliste osade eest, mida on teile osutatud teie kindlal palvel ajani, mil teavitasite meid oma otsusest tellimusest loobuda; ja ii) tarnekulud, kui neid on (välja arvatud lisakulud, mida olete kandnud seoses teie valitud tarneviisiga, mis erineb meie pakutavast soodsaimast tavatarnest), viivitamata ja hiljemalt 14 (neliteist) päeva pärast seda, kui teavitasite meid oma otsusest tellimusest loobuda. Kasutame hüvitise maksmiseks sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu tegemiseks, välja arvatud siis, kui olete sõnaselgelt leppinud kokku teisiti. Igal juhul ei pea te kandma kulusid seoses hüvitisega.
- Kinnitate sõnaselgelt, et te ei saa oma tellimusest loobuda, kui asjakohast teenust on osutatud täies ulatuses enne 14 (neljateist) päeva pikkuse (taganemis)perioodi möödumist pärast tellimuse algset ostmist (nt kuuajalise ühenduvusteenuse ostmine ja kogu andmelimiidi ära kasutamine enne 14 (neljateist) päeva pikkuse (taganemis)perioodi möödumist).
• Iga teenuse uuendamise, peatamise ja lõpetamise üksikasjad on toodud vastavates kasutustingimustes.
• Te nõustute ja kinnitate, et kasutate teenuseid ainult omal vastutusel, sealhulgas kui kasutate neid oma Lexuses, ning Toyota ja/või selle sidusettevõtjad ning meie tarnijad ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mida võite kanda või mida võivad kanda kolmandad isikud teenuste kasutamisel. Me ei võta endale vastutust kaudse või juhusliku kahju eest, sealhulgas andmete kaotamise, mainekahju, kasumi, eeldatud säästude või tulu kaotamise või äritegevuse katkemise eest.
Lisaks kinnitate, et vastutate ainuisikuliselt teenuste kasutamisega seoses saadud või sellest tulenevalt teile edastatud andmete kasutuse, säilitamise, kaitse ja levitamise eest.
• Kõigi selliste teenuste kasutamine, millele pääsete ligi oma Lexuse auto kaudu, peab toimuma alati kooskõlas kehtivate seadustega ning ohutult ja turvaliselt, nii et see ei segaks ega häiriks auto juhtimist ja/või teisi liiklejaid.
• Lexus ja/või selle sidusettevõtjad ei taga ligipääsu ühelegi teenusele, mille on kättesaadavaks teinud või mida pakub Lexus või kolmandast isikust teenuseosutaja MyLexuse kaudu mis iganes olukorras, selle teenuse kvaliteeti või täpsust ega teenuse sobivust teie või teie Lexuse autos sõitvate isikute või kolmandate isikute vajaduste või kavandatud eesmärkidega.

5. MyLexusele juurdepääsu ja portaali kasutamise litsents

Lexus annab teile piiratud litsentsi MyLexuse portaalile/rakendusele ja teie MyLexuse kontole juurdepääsuks ning selle isiklikuks kasutamiseks, aga mitte selle allalaadimiseks (v.a vahemällu salvestamine) ega muutmiseks osaliselt või tervikuna, välja arvatud juhul, kui selleks on Lexuse sõnaselge kirjalik luba.

MyLexuse portaali/rakenduse kasutamine ning MyLexuse konto loomine ja kasutamine on tasuta. Kui punktis 4 nimetatud teenuste või muude teenuste või rakenduste eest võetakse tasu, siis on seda sõnaselgelt mainitud.

Lexus jätab endale õiguse muuta, lõpetada, peatada või asendada omal äranägemisel mis tahes MyLexuse portaali/rakenduse kaudu pakutav või kättesaadav teenus mis tahes ajal. Sellisel juhul teavitab Lexus teid mõistliku aja jooksul sellest ette. Lexus ei võta selle otsusega seotud tagajärgede eest vastutust.

Litsents EI anna õigust a) käesolevat veebisaiti või selle sisu edasi müüa või kommertseesmärgil kasutada, b) koguda ja kasutada toodete nimekirju, kirjeldusi või hindu, c) kasutada veebisaidist või selle sisust tuletatud rakendusi, d) laadida alla või kopeerida kontoteavet mõne teise ettevõtte huvides ega e) kasutada andmekaevet, roboteid või muid selliseid andmete kogumise ja hankimise vahendeid. MyLexuse portaali/rakendust ega ühtegi selle osa ei või ilma Lexuse eelneva kirjaliku loata mingisugusel kommertseesmärgil reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa, külastada ega muul viisil kasutada.

Lisaks ei ole lubatud järgmised toimingud:
1. freimimine või freimimistehnika kasutamine Lexuse või selle sidusettevõtjate kaubamärgi, logo või muu firmaomase teabe (sh piltide, tekstide, leheküljekujunduse või vormi) lisamiseks ilma eelneva kirjaliku loata;
2. Lexuse või tema sidusettevõtjate nimesid või kaubamärke sisaldavate metamärgendite või muu varjatud teksti kasutamine ilma Lexuse eelneva kirjaliku loata;
3. ebasobivalt käitumine, võttes osa tegevusest, milles aus kasutaja heas usus ei osaleks;
4. andmete paljundamine, litsentsimine, all-litsentsimine, avaldamine, levitamine, ülekandmine, jagamine, esitamine, kuvamine, müümine, tootemargi ümberkujundamine või muul viisil ülekandmine, välja arvatud kasutustingimustes lubatud juhtudel;
5. turvakomponentide alistamine või katse seda teha;
6. autoriõiguse, kaubamärgi või ettevõtte õigust tähistava muu märke eemaldamine;
7. teabe, sh isikut tuvastavate ehk isikuandmete kogumine, kasutamine või edastamine.

Volitamata kasutuse korral on Lexusel õigus lõpetada MyLexuse portaali/rakenduse ja/või MyLexuse konto ja/või nendega seotud teenuste kasutamine ning nendele juurdepääs. See jõustub viivitamata ega kohusta Lexust tasuma teile mingeid hüvitisi.

6. Intellektuaalomand

Kõik MyLexuse portaalis/rakenduses ja sellega seotud veebisaidil esinevad märgid on Jaapani ettevõtte Toyota Motor Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus ja/või teistes jurisdiktsioonides.

Lexuse graafika, logod, lehekülje päised, nuppikoonid, skriptid ja teenuste nimed on Lexuse kaubamärgid või kujunduse kaitse objektid. Lexuse kaubamärke ja kujunduse kaitse objekte ei või kasutada seoses muude toodete ja teenustega kui ainult Lexuse omadega, samuti ei tohi neid kasutada ühelgi sellisel viisil, mis võib tekitada tarbijates segadust või mis võib Lexust halvustada või diskrediteerida.

Kõik MyLexuse portaalis/rakenduses või sellega seotud veebisaidil esinevad kaubamärgid, mis ei ole Toyota Motor Corporationi omandis, kuuluvad nende omanikele, kes võivad, kuid ei pruugi olla Lexuse sidusettevõtjad, Lexusega seotud või Lexuse spondeeritavad ettevõtted.

Lexus jätab endale kõik õigused, mis on seotud MyLexuse portaali/rakenduse, selle sisu, teenuste jms kasutamisel anonüümselt saadud andmetega ja sellega, kui Lexus kasutab või analüüsib neid andmeid edaspidi.

7. Kolmandatest isikutest teenuseosutajad

Kolmandatest isikutest teenuseosutajad võivad MyLexuse portaali/rakenduse kaudu pakkuda või müüa tooteid, teenuseid või rakendusi.
Me ei vastuta nende kolmandatest isikutest teenuseosutajate toodete, teenuste või rakenduste kontrollimise, hindamise ja/või kinnitamise eest. Me ei uuri ega hinda kolmandatest isikutest teenuseosutajate pakkumusi ega vastuta nende tegevuse ja/või pakutavate toodete, teenuste või rakenduste sisu, kvaliteedi ega toimimise eest.
Kolmandatest isikutest teenuseosutajatel on oma toodete, teenuste ja rakenduste pakkumiseks või müümiseks eraldi kasutustingimused, millega peate eraldi nõustuma. Enne kui otsustate nendega tehingu sõlmida, peaksite nende kasutustingimustega hoolikalt tutvuma.

8. Kahjud

TME ei vastuta mingite kahjude eest, mida MyLexuse portaali/rakenduse ja/või MyLexuse konto kasutamine võib teile või kolmandatele isikutele kaasa tuua.

9. Muudatused

Jätame endale õiguse teha MyLexuse portaali sisus, teenustes, rakendustarkvaras ja nendes kasutustingimustes igal ajal muudatusi. MyLexuse portaali/rakenduse kasutamisel reguleerivad teie tegevust praegu kehtivad kasutustingimused, välja arvatud juhul, kui mõni seadus või reguleeriv asutus nõuab nende põhimõtete või tingimuste muutmist. Kui mõni nendest kasutustingimustest tunnistatakse kehtetuks, tühiseks või mõnel muul põhjusel rakendamiskõlbmatuks, käsitletakse seda tingimust teistest lahus ning see ei mõjuta ühegi teise kasutustingimuse kehtivust või rakendatavust.

10. Sündmused, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile

Me ei vastuta kasutustingimustes sätestatud kohustuste täitmisel tekkivate viivituste või kohustuste täitmata jätmise eest, kui viivitus või täitmata jätmine tuleneb mõnest põhjusest, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile.

11. Lahtiütlemine

Kui te rikute kasutustingimusi ja me ei võta meetmeid, on meil siiski lubatud kasutada oma õigusi ja õiguskaitsevahendeid teiste olukordade puhul, kus te neid kasutustingimusi rikute.

12. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Neid kasutustingimusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse nendega kooskõlas. Teie ja meie nõustume alluma vaidluste lahendamisel Eestis Tallinnas asuva Harju maakohtu kohtute ainujurisdiktsioonile.
MYLEXUSE PORTAALI/RAKENDUSE JA KONTO

ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE


Isikuandmete puutumatust käsitlev teade hõlmab isikuandmete töötlemist seoses MyLexuse portaalile/rakendusele juurdepääsu ja nende kasutamisega ning MyLexuse konto loomise ja kasutamisega. Seda tuleb lugeda koos Lexuse eraelu puutumatuse ja andmekaitse üldeeskirjadega, milles kirjeldatakse isikuandmete töötlemise peamiseid viise ja millega peate jätkamiseks nõustuma Lexuse veebilehe põhimõtetega.

Toyota Baltic AS (edaspidi: TBA), asukoht Endla 16, 10142 Tallinn, Eesti, ja Toyota Motor Europe NV/SA (edaspidi: TME), asukoht Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgia, kui vastutavad töötlejad, koguvad teie isikuandmeid (nagu allpool märgitud) järgnevalt kirjeldatud eesmärgil.

MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?
Kogume järgmisi MyLexuse portaali/rakenduse ja teie MyLexuse kontoga seotud isikuandmeid (andmete liigid).


Isikuandmete liigid
Isikuandmed, mida meile esitate:
- teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
- teave teie Lexuse auto kohta (VIN-kood, läbisõit);
- helid või pildid, mida MyLexuse portaali/rakendusse ja/või oma MyLexuse kontole üles laadite.
Teie kohta kogutavad isikuandmed
- Lexuse veebisait ja MyLexuse portaal/rakendus salvestavad serverilogide abil teie infovahetuse seoses Lexuse veebisaidi ja MyLexuse portaali/rakenduse kasutamisega, tuginedes sel hetkel teie arvuti internetiprotokolli aadressile (IP-aadressile). Teabe kogumiseks kasutatavad automaatsed protsessid hõlmavad küpsiseid, logifaile ja Wi-Fi pääsupunktide veebimajakaid.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED
Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.


Eesmärgid
Õiguslikud alused
- Pidades silmas teie MyLexuse konto loomist, kasutamist (teie poolt) ja hooldust (meie poolt), võimaldada teil järgmist:
§ pääseda ligi toodetele, teenustele ja rakendustele / tellida/osta teatavaid tooteid, teenuseid, rakendusi jms, näiteks navigatsiooniteenuseid ja -rakendusi, internetipõhiseid teenuseid ja rakendusi (kui teie Lexuse autol on ühenduvusseade);
§ esitada meile päringuid (nt taotlus proovisõidu tegemiseks, hinnapakkumuse või brošüüri saamiseks, aja kokkuleppimiseks või Lexuse toodete või teenuste kohta muu teabe saamiseks).
Pange tähele, et osa teie päringuid võivad täita teatavad volitatud edasimüüjad/remonditöökojad(*). Sellisel juhul peavad teie andmed olema kättesaadavad volitatud edasimüüjale/remonditöökojale, et ta saaks teie päringu täita.

(*) Volitatud edasimüüja/remonditöökoda on 1) see, mille olete valinud MyLexuse konto seadetes enda eelistatud volitatud edasimüüjaks/remonditöökojaks (mida võite igal ajal muuta), või 2) see, mille me määrasime teie asukoha järgi (teile lähim volitatud edasimüüja/remonditöökoda teie sihtnumbri või aadressi põhjal) või tuginedes teie varasematele kontaktidele meie võrgustikus, juhul kui te pole portaalis valikut teinud;
- saata teile teie Lexuse autoga seotud meeldetuletusi ja uuendada meie pakutavaid teenuseid, mis on aegumas;
- teavitada teid selliste Lexuse toodete ja teenuste pakkumistest, mis võiksid olla kasulikud teile, teie Lexuse autole ja/või mobiilsusele;
- saata teile teavet Lexuse korraldatavate ürituste kohta;
- võtta teiega ühendust, et osaleksite Lexuse auto omaniku ning Lexuse toodete ja teenustega seotud uuringutes, ning teha teie nõusolekul neid uuringuid ja töödelda uuringu tulemusi.
Iga otstarbe puhul küsitakse eraldi veebivormis teie nõusolekut.
- saata teile meie uudiskirju; Selleks küsitakse eraldi teie nõusolekut.
- uuendada, parandada ja kooskõlastada teie isikuandmeid, mis kogutakse selle isikuandmete puutumatust käsitleva teate alusel ja mis oleks meie volitatud edasimüüjate/remonditöökodade või teiste vastuvõtjate süsteemides niikuinii seaduse alusel kättesaadavad;
- võtta teiega ühendust, kui meil esineb mõne teie päringu täitmisega probleeme;
- parandada MyLexuse portaali/rakendust või tagada, et MyLexuse portaali/rakenduse sisu on esitatud võimalikult tõhusalt;
- püüda hoida MyLexuse portaali/rakendust ja teie MyLexuse kontot turvalisena;
- tuvastada ja ennetada Lexuse veebisaidi, MyLexuse portaali ja/või MyLexuse kontodega seotud ebaseaduslikku, pahatahtlikku või kõlvatut tegevust.
Me ei kasuta automaatselt kogutud andmeid üksikute internetikasutajate kindlakstegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad võivad meie arvates tegeleda ebaseadusliku, kuritahtliku või kõlvatu tegevusega;
- analüüsida Lexuse veebisaidi ja MyLexuse portaali/rakenduse kasutamist ning uurida Lexuse veebisaidi ja MyLexuse portaali/rakenduse tulemuslikkusega seotud probleeme. Võime kontrollida internetiprotokolli ja e-posti aadresse, et ennetada Lexuse veebisaidi, MyLexuse portaali ja/või teie MyLexuse konto kasutamist soovimatu elektroonilise suhtluse edastamiseks;
Vastutavate töötlejate õigustatud huvi
- täita kohtuotsust või ametiasutuse nõudeid. Seadusest tulenevalt


ISIKUANDMETE SÄILITAMISE KESTUS
Teie isikuandmeid säilitatakse alltoodud ajal.


Säilitamisperiood Isikuandmete liigid
Kui teie MyLexuse kontoga seotud teabes on viidatud, et teil on Lexuse auto, ja kui te pole oma MyLexuse kontole viis aastat sisse loginud, arvestame, et te ei soovi oma MyLexuse kontot säilitada ja kasutada selle teatavaid funktsioone, mis on seotud teie auto omandiõiguse ja kasutamisega (näiteks teie auto ühenduvusseadme ja MyLexuse konto vaheline seos). Sellisel juhul sulgeme teie konto ja kustutame sellega seotud isikuandmed.
Enne MyLexuse konto lõplikku sulgemist ja teie isikuandmete kustutamist saadame teile e-kirja, et saaksite kinnitada, kas soovite oma MyLexuse konto säilitada või mitte. Sama kehtib siis, kui MyLexuse kontoga seotud teabe alusel ilmneb, et teil ei ole Lexuse autot ja te pole oma MyLexuse kontole kaks aastat sisse loginud.
Kõiki isikuandmete liike on kirjeldatud allpool.


ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD (MUUD KUI VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD)
Teie isikuandmed tehakse kättesaadavaks alltoodud vastuvõtjatele.


Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad
Volitatud edasimüüjad/remonditöökojad
Nagu eespool mainitud, võivad osa teie päringuid täita volitatud edasimüüjad/remonditöökojad ja seega võime edastada teie isikuandmed teie valitud volitatud edasimüüjale/remonditöökojale), et nad saaksid teie päringut töödelda ja vajaduse korral teiega ühendust võtta. Kui te pole volitatud edasimüüjat/remonditöökoda valinud, määrame selle teie asukoha järgi (teile lähim volitatud edasimüüja/remonditöökoda teie sihtnumbri või aadressi põhjal) või tuginedes teie varasematele kontaktidele meie võrgustikus.
Kõik meie volitatud edasimüüjad/remonditöökojad on sõltumatud kontsernid või ettevõtted. Neile on antud juhised, et neil peavad olema asjakohased andmekaitsemeetmed ja nad tohivad kasutada teie isikuandmeid ainult teie esitatud päringu täitmiseks. Asjakohane volitatud edasimüüja/remonditöökoda võib teilt eraldi paluda esitada oma nimi ja kontaktandmed näiteks turundustegevuse eesmärgil. Selline andmete edastamine toimub kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega.


ISIKUANDMETE AVALDAMINE/EDASTAMINE VASTUVÕTJATELE VÄLJASPOOL EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA
Teie isikuandmed võidakse teha kättesaadavaks riikides, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda, nagu on viidatud alljärgnevalt.


Identifitseerimisandmed Riik
EMPsse mittekuuluv(ad) vastuvõtja(d)
Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA (kuivõrd see on vajalik teie isikuandmete tehniliseks töötlemiseks) USA
Registreerimiseks pead kasutustingimustega nõustuma.
Registreerimiseks pead privaatsuspõhimõtetega nõustuma.