concept cars

IDEEAUTOD

Lexuse ideeautod pakuvad põnevat võimalust heita pilk tuleviku disainisuundadele.

hybrid cars

HÜBRIIDAUTOD

Leidub palju erinevaid hübriidautosid, kuid üks on neil kõigil ühine.

lexus service

LEXUSE TEENUSED

Lexuse omamine tähendab palju enamat kui lihtsalt autoomanikuks olemist.

360° LÄHENEMINE

360 approach

LEXUSE JÕUPINGUTUSED KESKKONNA SÄÄSTMISEKS ON AJENDATUD SIIRAST AUSTUSEST MAA VASTU JA MUREST KESKKONNA PÄRAST. JÄRGNEVAD NELI SAMMU TUTVUSTAVAD TEILE, KUIDAS LEXUS VÄHENDAB NEGATIIVSET MÕJU ÜMBRITSEVALE KESKKONNALE.

EESMÄRK: NULLEMISSIOON

LEXUSES USUME, ET MEIE KOHUS ON AUTOTÖÖSTUSES KESKKONNAKÜSIMUSTE LAHENDAMISEL TEED NÄIDATA.

Oleme seisukohal, et keskkonnasäästlikkus on sellel sajandil nii autotööstuse kui ka kogu ühiskonna suurim proovikivi. Meie meetmed ei puuduta mitte ainult meie tooteid, vaid meie äri kõiki aspekte ja kõiki selles osalevaid inimesi.

Meil on selge visioon säästvatest sõidukitest, mille saavutamiseks me:

  • juurutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, nagu hübriidautod;
  • vähendame ettevõtte kõigi tegevuste ökoloogilist jalajälge;
  • vähendame tootmisel vajaminevaid loodusressursse, tõhustame ringlussevõttu ja taaskasutust ning
  • teeme keskkonna kvaliteedi parandamise nimel koostööd kohalike kogukondadega.

Nimetame seda 360° lähenemiseks keskkonna säästmisele. Püüdleme selle poole, et meie sõidukid ei paiskaks õhku saasteaineid ning et üheski meie tegevuse etapis ei tekiks jäätmeid. Usume, et selle eesmärgi saavutamine on pidevalt kaizen’i (jaapani keeles „pidev täiustumine”) rakendades täiesti võimalik, sest meil on olemas kõik vajalikud teadmised ja oskused. Usume, et sellest sõltub Lexuse areng ja edu.

ESIMENE SAMM

TOODETE DISAINIMINE JA ARENDAMINE

KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMISEKS ON VÄGA TÄHTIS PROGRESSI PLANEERIDA JA MÕÕTA. SEEPÄRAST RAKENDAME KOGU OLELUSTSÜKLIT HÕLMAVAT MÕTTEVIISI: PÜÜAME OMA TEGEVUST PIDEVALT TÄIUSTADA NING ARVESTADA OMA TOODETE LOOMISEL NII TARBITAVATE RESSURSSIDEGA KUI KA KESKKONNA- JA TERVISEMÕJUDEGA.

environment nx clip

Oleme võtnud kasutusele palju uudseid tõhusalt ümbertöödeldavaid materjale ja püüame pidevalt nende hulka suurendada. Kasutame osi, mida on kerge kasutusea möödumisel ümber töödelda ja uuesti kasutada. Sellest põhimõttest on lähtutud isegi pilgu eest kõige varjatumate detailide konstrueerimisel: pakiruumi siseviimistlus on valmistatud ümbertöödeldud põrkeraudadest ning armatuurlauatagune müraisolatsioon on tehtud ümbertöödeldud ja peenestatud mürasummutusmaterjalidest.

Uste siseviimistlus on nüüd valmistatud kenafikiust, mis on hibiski perekonda kuuluv taim.

Kenaf imab kaks kuni viis korda rohkem CO2 kui teised taimed. Kenafit segatakse autoremonditöökodadest pärit vanade peenestatud põrkeraudadega. Tulemuseks on kergem ja parema helipidavusega materjal, mis aitab metsi säästa.

recyclable plastic

OLEME LOONUD LÕPUTULT ÜMBERTÖÖTATAVA PLASTI. KASUTAME SEDA KÕIGIS ENDA SÕIDUKITES JA OLEME TEINUD SELLE KÄTTESAADAVAKS KA KÕIGILE TEISTELE AUTOTOOTJATELE.

TEINE SAMM

TOOTMINE

production

Lexuses usume, et meie kohus on autotööstuses keskkonnaküsimuste lahendamisel teed näidata. Oleme seisukohal, et keskkonnasäästlikkus on sellel sajandil nii autotööstuse kui ka kogu ühiskonna suurim proovikivi. Meie meetmed ei puuduta mitte ainult meie tooteid, vaid meie äri kõiki aspekte ja kõiki selles osalevaid inimesi.

Nimetame seda 360° lähenemiseks keskkonna säästmisele. Püüdleme selle poole, et meie sõidukid ei paiskaks õhku saasteaineid ning et üheski meie tegevuse etapis ei tekiks jäätmeid. Usume, et selle eesmärgi saavutamine on pidevalt kaizen’i (jaapani keeles „pidev täiustumine”) rakendades täiesti võimalik, sest meil on olemas kõik vajalikud teadmised ja oskused. Usume, et sellest sõltub muu hulgas Lexuse areng ja edu.

KOLMAS SAMM

LOGISTIKA

Lexus pöörab keskkonnaküsimustele tähelepanu igas etapis alates toorainete hankimisest ja sõiduki detailide töötlemisest ja kokkupanekust ning lõpetades protsesside juhtimisega müügiesindustes ja kasutusest kõrvaldatud sõidukite ümbertöötamisega.

Meie logistikaosakonnal on õnnestunud vähendada läbisõitu ligikaudu 5000 kilomeetrit aastas. Tänu sellele oleme vähendanud CO2 kogust 1020 tonni võrra. See sai võimalikuks tänu teekonna hoolikale planeerimisele ja sõidukite laadungi kahekordistamisele.

logistics

NELJAS SAMM

KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE ÜMBERTÖÖTAMINE

KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE DIREKTIIVI EESMÄRK ON VÄLTIDA JA PIIRATA JÄÄTMETE TEKET NING TÕHUSTADA KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE TAASKASUTUST, ÜMBERTÖÖTAMIST JA NÕUETEKOHAST UTILISEERIMIST.

Lexus lähtub direktiivi nõuetest ning nõustub kõik vanad nõuetelevastavad Lexused tasuta tagasi võtma. Lexus töötab üle maailma selle nimel, et vähendada oma üksuste ja esinduste mõju keskkonnale. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite nõuetekohaseks taaskasutuseks ja ümbertöötamiseks partnerit valides tahtsime olla täiesti kindlad, et tema tegevus vastab rangeimatele standarditele.

Tänu sellele suudame Lexuse omanikele tagada, et nende sõiduk utiliseeritakse tööea möödudes vastutustundlikult, usaldusväärselt ja tõhusalt.

Et pakkuda teile paremat kogemust, kasutavad Lexus ja valitud partnerid sellel veebisaidil küpsiseid. Kui jätkate, ilma et muudaksite oma brauseri seadeid, siis eeldame, et nõustute kõigi Lexuse veebisaidil kasutatavate küpsistega.

ROHKEM INFOT