concept cars

IDEEAUTOD

Lexuse ideeautod pakuvad põnevat võimalust heita pilk tuleviku disainisuundadele.

hybrid cars

HÜBRIIDAUTOD

Leidub palju erinevaid hübriidautosid, kuid üks on neil kõigil ühine.

lexus service

LEXUSE TEENUSED

Lexuse omamine tähendab palju enamat kui lihtsalt autoomanikuks olemist.

TAGASI ARTIKLITE JUURDE

INTERVJUU DISAINER
NERI OXMANIGA

2017. AASTA VEEBRUARIS MIT MEDIA LABIS

1. Milline oli teie esimene reaktsioon, kui kuulsite Lexus Internationali pakkumisest?

Ajal kui Lexus võttis ühendust The Mediated Matter Groupiga, oli meil parasjagu käsil meeskonna enda arendusprojekt läbipaistva optilise klaasi 3D-printimiseks. Tõime selle tehnoloogia välja 2015. aastal ja oleme sestsaadik tegelenud selle igakülgse täiustamisega, et teha võimalikuks sedalaadi klaasi kasutamine arhitektuurilisel eesmärgil. Meil puudus projekt, kus seda tehnoloogiat rakendada (mitte vastupidi, sest tavaliselt otsitakse just tehnoloogiat, mis aitaks projekti ellu viia), ja ennäe imet – meie poole pöörduski Lexus!

2. Kuidas mõtestaksite lahti teemat „OMETI“?

„OMETI“ on üks väga huvitav sõna, sest sel on tähendus ainult kaasteksti valguses: see on oma olemuselt iidne, kuid samas tänapäevane. Seepärast viitab see tervikule (tähendusele), mis on suurem kui pelgalt selle osade (teatud hulga sõnade) summa. See on kummaline sõna – võiks isegi öelda, et omaette sõnastusvorm –, mida kasutatakse sageli vastandsõnade kokku sidumiseks: kiire ja ometi aeglane, kõva ja ometi pehme, tume ja ometi hele, edumeelne ja ometi ehe, ajatu ja ometi ajalik. Seega võib seda kirjeldada kui grammatilist võtet, mis tekitab sünergiat kahe omadussõna vahel, mis muidu kokku ei sobi või on mitmetähenduslikud: harjumuspärane ja ometi uudne vaatepilt. Seega kätkeb sõna „OMETI“ meie jaoks endas tervikut, mis on suurem kui selle osade summa või mis jätab pinnapealsel vaatlusel mulje vasturääkivusest või täielikust kokkusobimatusest, kuid peidab endas palju enamat. See sõna mitte ei eralda ega lahuta, vaid seob ja ühendab.

3. Kuidas on teema „OMETI“ seotud teie installatsiooniga?

Meie jaoks The Mediated Matter Groupis oli teema „OMETI“ iseäranis inspireeriv, sest see viitab liikumisele üksikosadelt terviku tasandile.

Näiteks saab hoone, kantava pisiseadme, lennuki või auto disaini ja ehitust käsitleda kahest vaatenurgast. Ühelt poolt on need masinad: osadest koosnevad seadmed, mille toimimise aluseks on mehaanilised protsessid ja milles igal osal on oma kindel ülesanne. Kõik koos täidavad need osad mingit praktilist otstarvet, näiteks lennukiga reisimine, autoga sõitmine või siis hoopis hoones elamine. Teiselt poolt võib neid aga pidada elusorganismiks – tervikuks, mis on suurem kui selle osade summa ja mis ülendab lihtsa tegevuse – lennuki või autoga reisimise – elamuse staatusesse: uste avanemisel kostev iseloomulik signaal, rataste vaikne sahin ja lai vaateväli, mis viitavad heli hingele, mehaanilise seadme elusädemele ja läbipaistvuse kingile. Nende üksikosade tervikuks ühendamisel sünnib elamus, milles ei ole võimalik eristada konkreetseid komponente. Niipea kui püüda elamust osadeks lahutada, lakkab see olemast. Meie meelest on sellise käsitusviisi juured iga disaini esikohale seadva eduka ettevõtte pärandis.

Ka looduses esineb sünergiat: see on tõhus ja ometi tulemuslik, funktsionaalne ja ometi ilus, ajatu ja ometi ajalik, igavene ja ometi ajutine, püsiv ja ometi paindlik, jätkusuutlik ja ometi stabiilne, tasakaalus ja ometi tundlik. Kõik looduses esinev on suurem kui selle osade summa.

Soovisime oma installatsiooniga tekitada elamuse, mis oleks terviklik ja monoliitne nii selle pakkumiseks välja töötatud uue tehnoloogia kui ka disainitöö lõpptulemuse poolest. Nii oligi meie ettevõtmine lõppkokkuvõttes kantud masinate ja organismide, mehaanilise ja elusa vahel tekkivast sünergiast.

4. Mille poolest on klaasi 3D-printimise tehnoloogia eriline?

Lühidalt öeldes võimaldab see printida optilisi läätsi arhitektuurivaldkonnas vajalikus suuruses.

Erinevate klaasitöötlusvõtete, muu hulgas puhumise, pressimise ja vormimise eesmärk on suurendada selle materjali funktsionaalsust ja parandada selle omadusi. Ent suutlikkus kohandada tootmisel suuremõõtmelise klaasi optilisi ja mehaanilisi omadusi on üldjoontes jäänud kättesaamatuks eesmärgiks.

Tänu klaasi kihtidena valmistamisele suudame luua konstruktsioone, mille geomeetrilisi ja optilisi parameetreid on võimalik tootmises reguleerida väga suure ruumilise täpsusega. Oleme varem eksperimenteerinud ka värviüleminekutega klaasiga ning uurinud, kuidas võib värvimine mõjutada selle materjali keskkonnasäästlikkust, iseäranis päikesekiirgusest saadava energia kasutamiseks. Kuna suudame kujundada ning 3D-printida eri paksuse ja tipptasemel näitajatega klaasi – erinevalt klaasipuhumisest, kus klaasi omadused sõltuvad selle väliskujust –, saame ära määrata, kui palju päikesevalgust see läbi laseb. Teisisõnu tähendab see, et erinevalt pressitud või puhutud klaasist osadest, mille sisepind on eranditult alati sile, võivad prinditud klaaselemendid olla nii seest kui ka väljast erilaadsete pinnaomadustega, tänu millele võivad need toimida optiliste läätsedena ning tekitada veiklevaid valgusemänge ja mustreid.

See võimaldab printida keerukaid optilisi läätsi ehk valgust läbilaskvaid optilisi seadmeid, mis koondavad või hajutavad valgust tänu selle murdumisele. Käsilolev projekt aitas meil saada parema ülevaate printeri tehnilistest piirangutest, sh nurkadest ja mootoriga printimisseadme pöörderaadiusest, mille puhul on printimisel võimalik tagada ülesehituslik terviklikkus. Meie meeskond teeb ka pingutusi selleks, et mõista paremini prinditud esemete mehaanilisi ja optilisi omadusi.

The Mediated Matter Group tõi koostöös MIT Glass Labiga, mille eestvedajaks on Peter Houk, ja MIT masinaehituse osakonnaga esimese klaasiprinteri välja 2015. aastal. Sellest ajast peale oleme innukalt püüdnud välja töötada uue põlvkonna printerit. Meie teise põlvkonna 3D-klaasiprinteri aluseks on The Mediated Matter Groupi varasem töö läbipaistvate optiliste esemete kihilise valmistamise tehnoloogia valdkonnas. Sellest lähtudes on tehtud põhjalikke muudatusi platvormi ülesehituses ja materjalide omadustega arvestavas tootmisjuhtimise süsteemis. Meie eesmärk oli luua usaldusväärne tootmisplatvorm, mille abil oleks võimalik valmistada kohandatavate, ent samas prognoositavate mehaaniliste ja optiliste omadustega klaaskonstruktsioone. Arvestades tooraine suhteliselt kõrget töötlemistemperatuuri ja suurt viskoossust, eeldas tootmisprotsess põhjalikke teadmisi klaasi termodünaamilisest käitumisest platvormi tingimustes. Uuel tootmisplatvormil on digitaalselt integreeritud soojuse reguleerimissüsteem, mis hõlmab kõiki klaasivalmistamise etappe ja on ühendatud uudse neljateljelise liikumiskontrolliseadmega, mis tagab toormevoo tõhusama reguleerimise, suurema ruumilise täpsuse ja korrektsuse ning tänu pidevale sulaklaasi ladestamisele ka suurema tootmiskiiruse (kuni 30 kg).

5. Mis oli selle projekti juures kõige raskem?

Selle ettevõtmise käigus tekkis lausa mitmeid probleeme. See projekt on tehniliselt väga keeruline, sest kasutasime esimest korda arhitektuurivaldkonnas sobivate mõõtmetega läbipaistvate optiliste esemete valmistamiseks 3D-klaasiprintimise tehnoloogiat. Sellise mastaabiga klaasi ja muidu klaasi printimise juures valmistab kõige rohkem peamurdmist asjaolu, et klaasi mehaaniliste ja optiliste omaduste timmimiseks tuleb seda käidelda, töödelda ja talletada väga kõrgel temperatuuril. Et klaasi saaks suruda läbi pressimisotsaku, peab see olema piisavalt vedel ja voolav, mis aga tähendab, et selle temperatuur peab olema üle 1000 °C. Selleks peab printeril olema iga tootmisetapi jaoks – sulatamiseks, vedeldamiseks, lõõmutamiseks jne – eraldi kuumutuskamber.

Maakera üks kuumimaid paiku, kus õhutemperatuuriks on mõõdetud 57 °C, asub California osariigis Surmaorus. Aga püüdke siis ette kujutada, mida tähendab klaasi printimine umbes 1000 °C juures! Oleme selleks kutsunud appi klaasispetsialistid, kellest mõni on tegelenud klaasipuhumisega aastakümneid ja kes oskavad selle materjaliga ülimalt ettevaatlikult ringi käia.

Printeri valmistamiseks tuli meil iga tootmisetapi jaoks – klaasi sulatamiseks, vedeldamiseks ja lõõmutamiseks – välja töötada ja konstrueerida nii hulk kuumutuskambreid kui ka tark- ja riistvaraosiseid. Iga etapi jaoks eraldi kamber, milles on tagatud kindel temperatuurivahemik. Seega kirjeldavad selle projekti olemust ja ka sellega tegelemist kõige paremini selle tehniline keerukusaste ehk kuidas valmistada täiuslikku kaminat.

Teine suur probleem oli see, et peale tohutu kuumuse tuli reguleerida ka valgust. Meie meeskonda kuuluvate geniaalsete inseneride abiga suutsime luua liikumiskontrolliga keskkonna ja ka keeruka liidese, et juhtida dünaamilist valgusallikat, mis leidub igas sambas ja mis kumab valgust läbi prinditud klaasi.

Kolmas ja ehk kõige enam aukartust äratav ülesanne ei olnudki mitte niivõrd tehnilist laadi, vaid seisnes selles, et ühtseks meeskonnaks tuli koondada väga erinevate valdkondade esindajad, kelle seas oli arhitekte, tootedisainereid, masinaehituse insenere, tarkvaratehnikuid, keemikuid, materjaliteadlasi jne. Meie meeskonna liikmed olid pärit erinevatelt elu- ja teadusaladelt ning nende ühiste jõupingutuste tulemusena nägi ilmavalgust meie uus klaasiprinter ja sellega valmistatud esimene suuremõõtmeline teos.

6. Mida peaksid Milanos kõik teie installatsiooni külastajad kogema?

Tegusõna olemust (lendamine, sõitmine jne) ilma nimisõnata (lennuk, auto jne).

Meie eesmärk oli anda edasi elamust, kasutamata mõnda praktilise otstarbega eset – teekond ilma transpordivahendita. Tahtsime näidata, mis tunne võib olla lennata või kulgeda tähistaeva all läbi öö, istumata seejuures mõnes seadeldises. Näituseks „LEXUS YET“ valmistudes manasime vaimusilmas esile lõputu rea valgusest koosnevaid rattakujulisi peegeldusi, mille liikumist me juhime, et suunata inimeste kulgemist ruumis: see annaks üdini kaasahaarava ettekujutuse sellest, mis tunne oleks kümmelda kuude või planeetide valguses ning nautida tõeliselt kosmiliselt veiklevat valgusemängu.

Me tõlgendasime teemat „OMETI“ läbi valguse, mateeria ja ruumi prisma. Valgus: selle kahestunud füüsikaline olemus ehk see on osake ja OMETI laine (Einstein oli veendunud, et valgus koosneb osakestest (footonitest) ja footonite voog ongi laine). Soovisime, et näitusekülastajad tunnetaksid seda kahesust mitte mõistuslikul, vaid elamuslikul tasandil. Klaas: see on materjal, mis peegeldab valgust ja milles valgus murdub, see on iidne ja OMETI tänapäevane. See näitus edastab uudse tõlgenduse, mis põhineb 3D-printimisel. Ruum: valguse ja mateeria ühildumisel peaks loodetavasti tekkima elamus, kus seistakse jalad kindlalt maas ja OMETI hõljutakse; tunnetatakse oma jalgealust ja suudetakse OMETI liuelda läbi valguse. Kosmiliselt veiklev valgusemäng.

Et pakkuda teile paremat kogemust, kasutavad Lexus ja valitud partnerid sellel veebisaidil küpsiseid. Kui jätkate, ilma et muudaksite oma brauseri seadeid, siis eeldame, et nõustute kõigi Lexuse veebisaidil kasutatavate küpsistega.

ROHKEM INFOT